Sportverzorging

sportverzorging

sportverzorging

Sportverzorging

Na de cursus “Klassieke massage” en de module “Anatomie en Fysiologie” , kan men de module “Sportverzorging” volgen.

Wanneer deze module met goed gevolg is doorlopen, dan ontvangt men het diploma Sportmassage en –verzorging.
Dit diploma is hetzelfde diploma als het diploma dat in ons cursuspakket bekend is onder de cursus Sportmassage. De reguliere cursus Sportmassage duurt 9 maanden.
Het kan echter zijn dat deze cursus niet op een gelegen moment kwam, of te lang duurde. Zelfs kan het zijn dat de interesse in het geheel niet in de sport liggen.
In vele gevallen blijkt dat er achteraf toch nog een behoefte ontstaat om alsnog het diploma Sportmassage te behalen. Dit diploma heeft in Nederland en trouwens over de gehele wereld een bekende naam.

Sportmasseur en sportverzorging

Toch is het niet de vlag die de lading dekt. In het algemeen blijkt er een misvatting te bestaan over het werk van de sportmasseur. Het takenpakket van de sportmasseur houdt veel meer in dan alleen maar masseren. Hij/zij is begeleider van de sporter en tracht deze te behoeden voor het oplopen van blessures. Van oudsher is de sportmasseur de sportverzorger die tevens masseert. Het zijn de zorgverleners die langs de lijn staan en hulp bieden bij acuut sportletsel (sporttrauma).

Mogelijkheden

De mogelijkheden voor de bezitters van het diploma Sportmassage zijn divers. In de eerste plaats natuurlijk het werken in de sportwereld, of men kan zich vestigen met een eigen praktijk. Veel podologen, schoonheidsspecialisten, verpleegkundigen, bejaardenverzorgers, leraren Yoga en Mensendieck therapeuten ervaren de opgedane kennis tijdens de cursus Sportmassage als een zeer waardevolle aanvulling.

Ook wordt de opgedane kennis vaak gezien als een zeer solide basis om zich verder te ontwikkelen op het gebied van reflexzonemassage, shiatsu en verdere alternatieve geneeswijzen.

Inhoud van de cursus

De cursus Sportverzorging bevat de volgende onderdelen:

  • Sportblessures
  • Tapen en bandageren
  • Functieonderzoek
  • Zorgverlening bij acuut sportletsel
  • Reanimatie en AED
  • EHBO/LEH ( Levensreddend handelen)

NB: De reanimatie les wordt verzorgd door het ambulance personeel. Na afloop krijgt u een certificaat uitgereikt.

Leermiddelen

De leerstof krijgt u aangereikt in de vorm van een syllabus (cursusmap), voor zowel het theoretische gedeelte als het praktische gedeelte. Voorts maakt een koffer met inhoud (met de benodigde verbandmaterialen) deel uit van het leermiddelenpakket.

Vooropleiding

Een vooropleiding op VMBO niveau wordt (hoewel niet voorgeschreven) gewenst geacht. Een gezonde dosis doorzettingsvermogen is echter het meest wenselijk, aangezien er naast het volgen van de lessen thuis geoefend en gestudeerd moet worden.

Examen

Tijdens cursus worden wordt de stof d.m.v. theorie-toetsen (multiple choice) getoetst.
Het praktische gedeelte wordt afgenomen tijdens een landelijk examen afgenomen door examinatoren van de Reguliere Internationale Algemene Sportverzorging en Massageverenigng (RIAS).

Er kan alleen aan het praktijkexamen deel genomen worden, als voor het schriftelijke gedeelte een voldoende behaald is.

Certificaat

Bij een voldoende resultaat voor zowel het theoretische als het praktische gedeelte wordt het certificaat  uitgereikt door de RIAS.

Erkenning

De Opleiding Sportmassage Allround is erkend door de RIAS en gekwalificeerd door CRKBO.


Cursus informatie

Cursusavond: maandag of woensdagavond
Aanvangsdatum: april 2021
Tijden: 19.00 -22.00 uur
Aantal  lessen: 11
Cursusgeld: € 550,,00 (incl. lesgeld, cursusboek, verzorgingsmateriaal, certificaat en examengeld)

Cursusmap en sportverzorgingskoffer en verzorgingsmateriaal wordt uw eigendom.

Inschrijven