Opleiding Sportmassage

Sportmassage,massage

Sportmassage

 

sportverzorging

sportverzorging

De opleiding Sportmassage is een korte beroepsgerichte opleiding en wordt sinds 1981 door ons verzorgd.

De opleiding is erkend door de RIAS, NGS en gekwalificeerd door CRKBO. 

De opleiding Sportmassage richt zich op de begeleiding van voornamelijk sportbeoefenaren. Deze sportmasseurs hebben hun werkterrein vooral bij verenigingen en sportscholen, zijn zelfstandig gevestigd in een praktijkruimte of werken ambulant. Massage op niet sportbeoefenaren gebeurt vaak in de vorm van een algehele lichaamsmassage of zogenaamde Wellness massage.

Cursusinhoud

Er wordt lesgegeven in de volgende vakken:

Theorie:
Anatomie, Fysiologie, Sportmassage, Sportverzorging/LEH (Levensreddende Eerste Hulpverlening )
Praktijk: Sportmassage, Sportverzorging/LEH en Reanimatie en A.E.D.

Lesindeling is als volgt:

De module massage, met een afsluitend theorie examen en een praktijkexamen  ( 3 maanden)
De module anatomie en fysiologie met tussentijdse  toetsen. Het eindcijfer is het gemiddelde van de toetsen. Voor elke toets moet wel een voldoende gehaald worden. ( 3 maanden)
De module sportverzorging met een afsluitende theorie en  praktijkexamen. ( 3 maanden)

Om deel te nemen aan het examen moet u minimaal 18 jaar zijn. Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

Het theorie examen wordt schriftelijk (M.C. vragen) volgens het modulair/blokken systeem afgenomen. In totaal worden er 3 blokexamen op de opleiding afgenomen. Namelijk: Massage, Anatomie/Fysiologie en Sportverzorging.
Voor elke blokexamen moet een voldoende gehaald worden.
Per blok zijn max. 2 herkansingen mogelijk. ( 1e herkansing is gratis). Daarna 25 euro per herkansing.

Praktijkexamen

Om toegelaten te worden voor het praktijkexamen moet u:

 • een voldoende hebben voor alle blokexamens
 • een geldig hartreanimatie + AED certificaat bezitten.

Het praktisch deel bestaat uit: massagepraktijk, EHBO/LEH en Sportverzorging

Het praktijkexamen EHBO/LEH worden het voorjaar afgenomen.

Beide examens worden op de opleiding ,onder toezicht van de R.IA.S. afgenomen.
Het Sportverzorging examen wordt op een zaterdag, na afloop van de cursus, afgenomen. 
Het massagepraktijkexamen wordt na afloop van de cursus afgenomen, ongeveer na drie maanden..
Het praktijkexamen Sportmassage & Verzorging wordt ook afgenomen door de R.I.A.S.

Diploma

Bij een positief resultaat wordt er een erkend diploma en licentie uitgereikt.

Vooropleiding

Een gewenste vooropleiding is niet noodzakelijk. Het niveau van deze cursus is vergelijkbaar met niveau 4 MBO.
Inzet en motivatie is meer dan voldoende!

Het team van de sportmassage bestaat uit:

 • Team Gerrit Buisman (Sportverzorging/Massage/Anatomie/Fysiologie)
 • Andre Kemperman (LEH): www.zoekslachtoffers.nl
 • Stichting reanimatie en AED Zaanstreek; www.reanimatiezaanstreek.nl

Alle theorie en praktijk leraren zijn gecertificeerd en de lessen geaccrediteerd door de RIAS.

De praktijkleraren ,die tevens examinatoren zijn,  staan garant voor goede en gedegen praktijklessen. Mede hierdoor is het aantal geslaagde  ruim 90% !Inclusief diploma/certificaat reanimatie en AED en Levensreddend handelen. 

Indien u in het bezit  bent van een geldig AED en/of  EHBO /LEH/BHV diploma bent u vrijgesteld van deze vakken. Een kopie hiervan graag  bij de 1e les inleveren of evt. digitaal mailen bij aanmelding.

Cursusgeld: De kosten voor deze cursus van ca 9 maanden bedraagt € 1500,00 , bestaande uit € 500,00 inschrijfgeld bij aanmelding en € 1000,00 voor het cursusgeld en examengeld. Betaling in termijnen kan in overleg. Wel dient het volledige bedrag voor het eind van de cursus betaald te zijn.

Voor het cursusgeld ontvangt u:

 • Verzorgde theorie- en praktijklessen
 • Reanimatie en AED +certificaat
 • Cursusmappen
 • Aanvullend materiaal tijdens de cursus zoals de PowerPoint
 • Sportverzorgingsartikelen ( incl. verzorgingskoffer en verzorgingsmaterialen waaronder tape !)
 • Fles massage olie

HERKANSING

Bij herkansing wordt u begeleid tot het eerst komende herexamen. Dit  is gratis ,echter het herexamengeld van 85 euro moet uw wel zelf betalen.

Na het behalen van  uw diploma kunt u lid worden van RIAS en kunt u een muurschild aanvragen als erkend sportmasseur.
Aanmelden kunt u doen via de website www.rias.one.

Extra service van onze opleiding: Massagetafel
Om optimaal te kunnen oefenen, wordt u de mogelijkheid aangeboden om tijdens de cursusduur een koffermodel massagetafel te huren.
Huurprijs € 35,00 voor 3 maanden.

Cursus informatie

Cursusdagen : Maandagavonden
Aanvang cursus: Maandagavond vanaf 28 augustus                                                                                                                                         
Cursusduur: 9 maanden 
Cursustijden: avond: Maandag 19.00 – 22.00 uur.

Cursusgeld:
€ 1500,00  incl. cursusboeken, lesmateriaal en examengeld.(excl. herexamengeld )

Inschrijven voor deze opleiding

Het cursusboek , de massageolie en verzorgingskoffer incl. inhoud wordt, na betaling van het volledige cursusgeld , uw eigendom.

Betalingswijze:

Betaling inschrijfgeld van € 500,00    bij aanmelding en 2 termijnen van € 500,00. 

De 1e termijn dient voor  maandag 28 augustus 2023 betaald te zijn en het 2e termijn voor 28 november 2023 en 3e termijn voor 28 maart  2024.
Indien u in meerdere termijnen (max 6) betalen wilt, kan dit in overleg met de opleider gedaan worden.
Zet dan op het inschrijfformulier ‘ afwijkende betalingen’ U dient binnen dit termijn het volledige cursusgeld te betalen !

Lees de betalingsvoorwaarden bij het inschrijfformulier.

Gironr. NL83 INGB 0007 4998 27 

Opleiding Sportmassage Allround