Opleiding Sportmassage

Sportmassage,massage

Sportmassage

 

sportverzorging

sportverzorging

Actie voordeel ! 10% KORTING bij aanmelding voor 1 aug.2020

De opleiding Sportmassage is een korte beroepsgerichte opleiding en wordt sinds 1981 door ons verzorgd.

De opleiding is erkend door de RIAS en gekwalificeerd door CRKBO. 

De opleiding Sportmassage richt zich op de begeleiding van voornamelijk sportbeoefenaren. Deze sportmasseurs hebben hun werkterrein vooral bij verenigingen en sportscholen, zijn zelfstandig gevestigd in een praktijkruimte of werken ambulant. Massage op niet sportbeoefenaren gebeurt vaak in de vorm van een algehele lichaamsmassage of zogenaamde wellness massage.

Cursusinhoud

Er wordt lesgegeven in de volgende vakken:

Theorie:
Anatomie, Fysiologie, Sportmassage, Sportverzorging/LEH (Levensreddende Eerste Hulpverlening )
Praktijk: Sportmassage, Sportverzorging/LEH en Reanimatie en A.E.D.

Lesindeling is als volgt:

Van sept t/ dec de module massage, met een afsluitend theorie examen in november en een praktijkexamen medio december
Vanaf jan t/m medio april de module anatomie en fysiologie met tussentijdse  toetsen. Het eindcijfer is het gemiddelde van de toetsen. Voor elke toets moet wel een voldoende gehaald worden.
En als laatste de module sportverzorging van medio april t/m medio juni met een afsluitende praktijkexamen.

Examen

Om deel te nemen aan het examen moet u minimaal 18 jaar zijn. Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

Het theorie examen wordt schriftelijk (m.c.vragen) volgens het modulair/blokken systeem afgenomen. In totaal worden er 3 blokexamen op de opleiding afgenomen.Namelijk: Massage,Anatomie/Fysiologie en Sportverzorging.
Voor elke blokexamen moet een voldoende gehaald worden.
Per blok zijn max. 2 herkansingen mogelijk. ( 1e herkansing is gratis). Daarna 25 euro per herkansing.

Praktijkexamen

Om toegelaten te worden voor het praktijkexamen moet u:

 • een voldoende hebben voor alle blokexamens
 • een geldig hartreanimatie + AED certificaat bezitten.

Het praktisch deel bestaat uit: massagepraktijk, EHBO/LEH en Sportverzorging

Het praktijkexamen EHBO/LEH wordt eind april afgenomen.

Beide examens worden op de opleiding ,onder toezicht van de R.IA.S. afgenomen.
Het Sportverzorging examen wordt op een zaterdag ,medio juni, afgenomen.
Het massagepraktijkexamen wordt eind december , op een zaterdag, afgenomen.
Het praktijkexamen Sportmassage & Verzorging wordt ook afgenomen door de R.I.A.S.

Diploma

Bij een positief resultaat wordt er een erkend diploma en licentie uitgereikt.

Vooropleiding

Een gewenste vooropleiding is niet noodzakelijk. Het niveau van deze cursus is vergelijkbaar met niveau 4 MBO.
Inzet en motivatie is meer dan voldoende!

Het team van de sportmassage bestaat uit:

 • Gerrit Buisman/Harrie Leeuwe (Fysiologie )
 • Andy van der Hoeven (Sportverzorging/Massage/Anatomie)
 • Andre Kemperman (LEH): www.zoekslachtoffers.nl
 • Stichting reanimatie en AED zaanstreek; www.reanimatiezaanstreek.nl

Alle theorie en praktijk leraren zijn gecertificeerd en de lessen geaccrediteerd door de RIAS.

De praktijkleraren ,die tevens examinatoren zijn,  staan garant voor goede en gedegen praktijklessen. Mede hierdoor is het aantal geslaagde  ruim 90% !Inclusief diploma/certificaat reanimatie en AED en Levensreddend handelen. 

Indien u in het bezit  bent van een geldig AED en/of  EHBO /LEH/BHV diploma bent u vrijgesteld van deze vakken. Een kopie hiervan graag  bij de 1e les inleveren of evt digitaal mailen bij aanmelding.

Cursusgeld: De kosten voor deze cursus van ca 9 maanden bedraagt € 1185,00 , bestaande uit € 385,00 inschrijfgeld bij aanmelding en € 800,00 voor het cursusgeld en examengeld.

Met massagetafel zijn de kosten € 1275,00 bestaande uit € 475,00 inschrijfgeld bij aanmelding en € 800,00 voor het cursusgeld en examengeld.

Voor het cursusgeld ontvangt u:

 • Verzorgde theorie- en praktijklessen
 • Reanimatie en AED +certificaat
 • Cursusmappen
 • Aanvullend materiaal tijdens de cursus zoals de powerpoints
 • Sportverzorgingsartikelen ( incl verzorgingskoffer en verzorgingsmaterialen waaronder tape !)
 • Fles massage olie

HERKANSING

Bij herkansing wordt u begeleid tot het eerst komende herexamen. Dit  is gratis ,echter het herexamengeld van 85 euro moet uw wel zelf betalen.

Na het behalen van  uw diploma kunt u lid worden van RIAS en kunt u een muurschild aanvragen als erkend sportmasseur.
Aanmelden kunt u doen via de website www.rias.one.

Extra service van onze opleiding: Massagetafel
Om optimaal te kunnen oefenen, wordt u de mogelijkheid aangeboden om tijdens de cursusduur een koffermodel massagetafel te huren.
Huurprijs € 35,00 voor 3 maanden.

Indien u een massagetafel via de opleiding wiilt aanschaffen kan dat ook.U kunt dan kiezen via optie de optie SPM2 (maandag) of SPW2( woensdag)

Cursus informatie

Cursusdagen : Keuze uit maandag(SPM)- of woensdagavond (SPW)
Aanvang cursus:  14 en 16 sept 2020
Cursusduur: 9 maanden : sept t/m juni 2021
Cursustijden: 19.00 – 22.00 uur

Cursusgeld:
€ 1185,00  incl.cursusboeken ,lesmateriaal en examengeld.(SPM1 of SPW1)
€ 1275,00 incl.cursusboeken ,lesmateriaal en examengeld met massagetafel (SPM2 of SPW2)

Inschrijven voor deze opleiding

Het cursusboek , de massageolie en verzorgingskoffer incl. inhoud wordt, na betaling van het volledige cursusgeld , uw eigendom.

Betalingswijze:

Betaling inschrijfgeld van € 385,00 (SPM1 of SPQ of   bij aanmelding en 2 termijnen van € 400,00.

De 1e termijn dient voor   1 sept 2020 betaald te zijn en het 2e termijn voor 1 nov 2020
Indien u in meerdere termijnen (max 6) betalen wilt, kan dit in overleg met de opleider gedaan worden.
Zet dan op het inschrijfformulier ‘ afwijkende betalingen’ U dient binnen dit termijn het volledige cursusgeld te betalen !

Lees de betalingsvoorwaarden bij het inschrijfformulier.

Gironr. NL65 INGB 0001 3674 23 Opleiding Sportmassage Allround