Module anatomie en fysiologie versneld

anatomie en fysiologie

anatomie en fysiologie

Module Anatomie en fysiologie versneld

De cursussen die u bij ons instituut kunt volgen zijn gestructureerde cursussen. Dit wil zeggen dat de cursussen een onderbouwing hebben. Enerzijds gaat het om de verklaringstheorie van het betreffende onderwerp anderzijds de achtergronden ervan. Om een goede behandeling te kunnen geven moet u weten wat u masseert en hoe. Zo zijn de meeste massagecursussen gebaseerd op de inzichten van de “Klassieke auteurs”.

Andere cursussen verwijzen naar bepaalde literatuur.
Het zou elke argumentatie missen indien men zou functioneren zonder theoretische kennis. Wat overblijft is alleen maar het nadoen van handelingen.Om effecten te begrijpen moet u in grote lijnen weten hoe de spieren en orgaansystemen werken.
Dit is samengevat in de “module anatomie en fysiologie”. De fysiologie en anatomie vullen elkaar aan.

Anatomie legt uit wat, waar ligt en hoe dat heet.

  • Zo leert u de ligging van de spieren en de namen van deze spieren.
  • U leert bewegingen te analyseren.

De fysiologie gaat in op het functioneren van de lichaamssystemen.
Zoals de  cel-en weefselleer,stofwisseling, ademhaling, spierfunctie, spijsvertering, uitscheiding, hartfunctie en bloedcirculatie.

Opleidingstraject

Het is dus gerechtvaardigd als we stellen dat zonder enige theoretische kennis goed functioneren niet mogelijk is.Vakkennis bestaat uit het beheersen van kennis en vaardigheden.
Bent u via de klassieke massage ingestroomd dan heeft u een beperkte anatomische en fysiologische kennis.

U functioneert naar behoren maar wilt u een doel nastreven en precies weten wat u doet dan is het vergaren van verdere kennis noodzakelijk. Veel mensen zien hier tegenop omdat ze weer moeten studeren. Maar een goede masseur is zo geïnteresseerd in het vak dat er een onstilbare honger naar kennis bestaat. Het instituut voorziet in de mogelijkheid om verder te studeren.

Welke cursus u ook gaat volgen, zonder kennis van de anatomie en fysiologie zult u zich niet verder ontwikkelen en begrijpt u niets van de effecten van uw behandeling. Ook de voorlichting naar uw cliënten ontbreekt. Dit doet afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Reden te meer om u verder te scholen.

Examen

Tijdens de cursus worden wordt de stof d.m.v. theorietoetsen (multiple choice) getoetst. Bij een voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt. Dit certificaat is een opstap zijn naar het diploma Sportmassage of naar andere vervolgcursussen.

Erkenning

Het certificaat wordt uitgegeven en beheerd door de RIAS (Reguliere Internationale Algemene Sportverzorging en massagevereniging).


Cursus informatie

Cursusdag:  dinsdag
Cursusdatum:  26 maart
Cursustijden: 10.30 – 15.00 uur
Aantal lessen: 7
Cursusgeld:  € 398,00 incl.lesgeld, cursusboek,cerficaat en examengeld
De  cursusmap wordt uw eigendom.

Er zin in? Nu   Inschrijven