Lokatie en routebeschrijving

sportmassage

Cursusadres

Drielse Wetering 50, 1509 KP Zaandam ( De Bovenkruier in  winkelcentrum Het Kalf )

 

Opleiding Sportmassage Allround

leslokaal

Open dag zaterdag 8 juli 2023

van 13.30-15.00 uur

Tel: 06-41233081 Gerrit Buisman

Kvk nr.  80606504

Giro NL83 INGB 0007 4998 27

Email: allroundbuisman@ziggo.nl

Correspondentieadres: Drielse Wetering 50, 1509 KP Zaandam

CRKBO geregisteerd

CRKBO Geregistreerde Instelling

Ingeschreven in het C.R.K.B.O.

Opleiding Sportmassage Allround opgenomen in het Centraal Register Kort Beroep Onderwijs (C.R.K.B.O) en voldoet aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs. Door registratie bij het C.R.K.B.O. is Opleiding Sportmassage Allround volgens de Europese BTW-richtlijn vrijgesteld van BTW. Voor u als cursist betekent dit dat u ook geen btw verschuldigd bent over de cursussen.