Lokatie en routebeschrijving

  sportmassage

Cursusadres:

Cornelis van Uitgeeststr 2E,1508 EH Zaandam (naast Amica Fitness)

Trap op en meteen naar links

Tel: 06-48 39 54 62  Andy van der Hoeven

Kvk nr. 34227994

Giro NL65 INGB 0001367423

Email: info@allmassageopleidingen.nl

Correspondentieadres: Boomland 37 1541 MX Koog a/d Zaan

CRKBO geregisteerd

CRKBO Geregistreerde Instelling

Ingeschreven in het C.R.K.B.O.

Opleiding Sportmassage Allround opgenomen in het Centraal Register Kort Beroep Onderwijs (C.R.K.B.O) en voldoet aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs. Door registratie bij het C.R.K.B.O. is Opleiding Sportmassage Allround volgens de Europese BTW-richtlijn vrijgesteld van BTW. Voor u als cursist betekent dit dat u ook geen btw verschuldigd bent over de cursussen.