Lokatie en routebeschrijving

sportmassage

Cursusadres

Drielse Wetering 50, 1509 KP Zaandam ( De Bovenkruier in  winkelcentrum Het Kalf )

Tel: 06-41233081 Gerrit Buisman

Kvk nr. 34227994

Giro NL65 INGB 0001367423

Email: ghbuisman@upcmail.nl

Correspondentieadres: Boomland 37 1541 MX Koog a/d Zaan

CRKBO geregisteerd

CRKBO Geregistreerde Instelling

Ingeschreven in het C.R.K.B.O.

Opleiding Sportmassage Allround opgenomen in het Centraal Register Kort Beroep Onderwijs (C.R.K.B.O) en voldoet aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs. Door registratie bij het C.R.K.B.O. is Opleiding Sportmassage Allround volgens de Europese BTW-richtlijn vrijgesteld van BTW. Voor u als cursist betekent dit dat u ook geen btw verschuldigd bent over de cursussen.