Module Klassieke massage

klassieke massage,wellnessklassieke massage

Wat is klassieke massage?

De handgrepen en de verklaringstheorieën zijn gebaseerd op de inzichten van de klassieke auteurs. Dit zijn de grondleggers van de “Westerse” massagevormen zoals de handgrepen die de fysiotherapeut gebruikt, de sportmasseur en waaruit de Manuele Lymfedrainage en de Bindweefselmassage zijn ontsproten.

De cursus omvat 15 lessen en ligt op MBO niveau 3. Dit betekent dat de cursus weliswaar laagdrempelig is maar toch de nodige aandacht vraagt.U heeft 1 maal per week les gedurende 3 uur. Voor thuis komt daar, gemiddeld, 1 uur studeren per dag bij.

Omdat het een vrij korte cursus is kunt u geen lessen missen en is een serieuze benadering noodzakelijk om te kunnen slagen voor het erkende diploma.

Thuis oefenen is van belang. Vaak wordt deze cursus onderschat omdat er op dit gebied veel korte cursussen zijn van wisselend niveau.

Inhoud module klassieke massage

Theorie
  1. enige kennis van anatomie (laag drempelig)
  2. verklaringstheorieën
  3. anamnese (indicatie en contra-indicatie)
Praktijk
  1. handgrepen der klassieke massage
  2. sederende massage
  3. stimulerende massage
Werkterrein

Cursisten die het diploma behaald hebben werken in sauna’s, beautyfarms, kuuroorden, hotels, recratieoorden, cruiseschepen of starten een eigen praktijk waarin zijn cliënten ontvangen. Het diploma wordt erkend door de  RIAS.


Examen met erkend diploma

Aan het eind van de cursus wordt u getoetst d.m.v. een theorie examen(multiple choice) gevolgd door een praktische eindtoets. Indien u voor beide onderdelen geslaagd bent ontvangt u het diploma. Om deel te nemen aan het examen, moet u minimaal 80% van de lessen gevolgd hebben.

Bij inschrijving kiezen voor de optie maandag; KMM1 en voor de woensdag KMW1

Na het behalen van het diploma kunt u lid worden van de RIAS en kunt u een muurschild aanvragen als erkend massur. Aanmelden  kunt u doen via de website

Geen examen maar wel certificaat

Indien u de voorkeur geeft om geen examen te doen maar wel een certificaat van deelname wilt ontvangen kiest u voor de 2e optie. U krijgt aan de eind van de cursus dit certificaat uitgereikt.

Bij inschrijving kiezen voor de optie maandag; KMM2 en voor de woensdag KMW2

Er al zin ? Schrijf u dan in  Inschrijven

Indien u toch overweegt  examen te willen doen kan dat; de kosten voor het examengeld is dan 85 euro.

Verder studeren

Na het behalen van het  alleen het diploma kunt u verder in het opleidingstraject tot het diploma Sportverzorging en Massage. U moet dan eerst de module anatomie/fysiologie en sportverzorging doorlopen. Tezamen met de module Klassieke Massage leidt dit tot het diploma Sportverzorging en massage.

Cursus informatie

Cursusdag: woensdag
Cursusdatum: 11  sept.2019
Cursusduur: 3 maanden :   11 sept t/m 21  dec. 2019
Cursustijden: 19.00 – 22.00 uur

1e optie Cursusgeld:€ 498,00* (cursusboek,massageolie ,diploma en examengeld)

2e optie Cursusgeld:€ 597,00 (massagetafel,cursusboek,massageolie,diploma en examengeld)

3e optie Cursusgeld:€ 448,00* (cursusboek,massageolie ,certificaat (geen examen)

Het cursusboek en de massageolie worden uw eigendom.

Inschrijven voor deze opleiding

Vanaf najaar 2019 ook een versnelde cursus klassieke massage overdag.

Lestijden van 1030- 1530 uur. Vanaf eind sept/begin okt t/m dec.

Verdere informatie volgt nog.