Module Klassieke massage

klassieke massage,wellnessklassieke massage. .

Wat is klassieke massage?

De handgrepen en de verklaringstheorieën zijn gebaseerd op de inzichten van de klassieke auteurs. Dit zijn de grondleggers van de “Westerse” massagevormen zoals de handgrepen die de fysiotherapeut gebruikt, de sportmasseur en waaruit de Manuele Lymfedrainage en de Bindweefselmassage zijn ontsproten.

De cursus omvat 15 lessen en ligt op MBO-3 niveau. Dit betekent dat de cursus weliswaar laagdrempelig is maar toch de nodige aandacht vraagt. U heeft 1 maal per week les gedurende 3 uur. Voor thuis komt daar, gemiddeld, 1 uur studeren per dag bij.

Omdat het een vrij korte cursus is kunt u geen lessen missen en is een serieuze benadering noodzakelijk om te kunnen slagen voor het erkende diploma.

Thuis oefenen is van belang. Vaak wordt deze cursus onderschat omdat er op dit gebied veel korte cursussen zijn van wisselend niveau.

Inhoud module klassieke massage

Theorie
  1. enige kennis van anatomie (laag drempelig)
  2. verklaringstheorieën
  3. anamnese (indicatie en contra-indicatie)
Praktijk
  1. handgrepen der klassieke massage
  2. sederende massage
  3. stimulerende massage
Werkterrein

Cursisten die het diploma behaald hebben werken in sauna’s, beautyfarms, kuuroorden, hotels, recratieoorden, cruiseschepen of starten een eigen praktijk waarin zijn cliënten ontvangen. Het diploma wordt erkend door de  RIAS.


Examen met erkend diploma

Aan het eind van de cursus wordt u getoetst d.m.v. een theorie examen(multiple choice) gevolgd door een praktische eindtoets. Indien u voor beide onderdelen geslaagd bent ontvangt u het diploma. Om deel te nemen aan het examen, moet u minimaal 80% van de lessen gevolgd hebben.

Na het behalen van het diploma kunt u lid worden van de RIAS en kunt u een muurschild aanvragen als erkend masseur. Aanmelden  kunt u doen via de website

Verder studeren

Na het behalen van het  alleen het diploma kunt u verder in het opleidingstraject tot het diploma Sportverzorging en Massage. U moet dan eerst de module anatomie/fysiologie en sportverzorging doorlopen. Tezamen met de module Klassieke Massage leidt dit tot het diploma Sportverzorging en massage.

Cursus informatie

Cursusdag: maandagavond en dinsdagochtend
Cursusdatum: start op maandagavond 28 augustus 2023 en op dinsdagochtend.
Cursusduur:  3 maanden
Cursustijden: Op maandagavond van 19.00- 22.00 uur;

op dinsdagochtend van 09.30-12.30 uur.

Cursusgeld:€ 550,00  (cursusboek, massageolie ,diploma en examengeld): KMW1

Het cursusboek en de massageolie worden uw eigendom.

Inschrijven voor deze opleiding