Klachtenreglement

Klachtenprocedure

De cursist kan een klacht over het genoten onderwijs rechtstreeks indienen bij de opleider.

Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging en dat de klacht in behandeling wordt genomen aan de klager toegezonden. De uitspraak volgt binnen 30 dagen na ontvangen van de klacht; of als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist binnen 30 dagen hiervan in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. De verwachting is dat binnen 3 maanden de uiteindelijke uitspraak zal volgen.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De klacht en de wijze van afhandeling wordengeregistreerd. Het dossier blijft 1 jaar bewaard.

Wordt de klacht/geschil in de ogen van de cursist niet voldoende beantwoord, dan verwijzenwij u naar het secretariaat van de RIAS (Reguliere Internationale Algemene Sportverzorging en massagevereniging)

De RIAS stelt de opleider in gelegenheid tot verweer.

De uitspraak van de RIAS is voor de opleiding bindend. Eventuele consequenties worden door de opleiding snel afgehandeld.