Bindweefselmassage

Bindweefselmassage

Bindweefselmassage

Bindweefselmassage is een reflexzone massage, die ervan uitgaat, dat bepaalde handelingen in het bindweefsel via zenuwen, invloed uitoefenen op de dieper gelegen weefsels.

Storingen in deze dieper gelegen weefsels kunnen zich aan de oppervlakte uiten. Bindweefselzones zijn afwijkingen in het weefsel, ontstaan door b.v. ziekten of overbelasting.

Uiteraard hoeft bindweefsel niet per definitie als reflexzone massage gegeven worden maar kan het ook lokaal problemen oplossen.

Deze opleiding stelt de cursist in staat het bindweefsel van de cliënt te onderzoeken en te behandelen.

Bindweefselmassage kan goed gecombineerd worden met sportmassage.

Het heeft niet alleen een plaatselijk effect geeft, maar ook de bij dit segment behorende spieren en organen zal beïnvloeden.

Omdat de indicaties voor bindweefselmassage uitgebreider zijn dan de sportmassage vullen deze massages elkaar uitstekend aan.

De cursus gaat uit van de methode van Sachs en Piët.

Vooropleiding:

Diploma Sportmassage of  Klassieke massage aangevuld met de module Anatomie/fysiologie.

Er wordt dus vanuit gegaan dat u reeds inzicht hebt in de basiskennis anatomie en fysiologie.Er is geen examen verbonden aan deze cursus.

Certificaat

Heeft u de lessen volledig bijgewoond dan ontvangt u het certificaat  Bindweefselmassage .

Cursusdagen : vrijdag
Aanvang cursus:    2023
Cursusduur:  4 avonden
Cursustijden: 19.00 – 22.00 uur
Min aantal cursisten : 6
Cursusgeld: €200,00. Dit is incl.  cursusmap en certificaat

Heb je er al zin in? dan kun je je meteen  Inschrijving gewenste cursus