Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

  • De betaling van het cursusgeld / inschrijfgeld dient te geschieden binnen 2 weken na uw inschrijving.
  • U dient bij termijnbetaling binnen de gestelde termijnen te betalen.Indien u niet op tijd betaald zal  Opleiding Sportmassage Allround een bedrag van € 25 ,00 aan u in rekening brengen.
  • Wanneer u besluit de cursus tussentijds te beëindigen , vindt  er geen restitutie van het lesgeld plaats. Dit geldt ook bij de termijnbetaling.
  • Opleiding Sportmassage Allround beslist in het geval van ernstige ziekte of overmacht of er eventueel ontheffing voor een deel van het lesgeld kan worden verleend. Opleiding Sportmassage Allround heeft het recht hiertoe bewijsstukken te vragen.
  • Voor elke cursus heeft u een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Dit geldt ook indien u werkgever of bedrijf de cursus voor u boekt. Indien het bedrijf een contact afsluit met Opleiding Sportmassage Allround geldt er geen bedenktijd.
  • Indien u besluit de cursus of cursussen  te annuleren kan dit alleen schriftelijk en aangetekend gedaan worden. Wanneer dit 8 dagen voor aanvang van de cursus zal geen kosten in rekening worden gebracht.
  • Bij annulering binnen 8 dagen voor aanvang de cursus, zal € 35,00 voor administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden!